dnes je 29.3.2023

Po absolvovaní všetkých lekcií on-line kurzu môžete bez obáv prejsť k záverečnému testu. Test je zostavený ako prierez celým obsahom, odráža najdôležitejšie oznámenia a informácie, ktoré Vám on-line kurz sprostredkoval.

Pokiaľ ste si preštudovali všetky lekcie on-line kurzu, nebude absolvovanie záverečného testu pre Vás obtiažne.

Za úspešné zloženie záverečného testu od nás získate certifikát o absolvovaní on-line kurzu.

Záverečný test a následne certifikát ku stiahnutiu.

spustiť záverečný test

Prajeme Vám veľa úspechov v teórii aj praxi.